1uc

ABC Inštruktora

Prezentácia je rozdelená do dvoch oblastí:
Oblasť – študijný materiál
1. Pravidlá cestnej premávky, 2. Dopravné značky, 3. Dopravné situácie, 4. Technická nespôsobilosť vozidiel, 5. Teória vedenia vozidla, 6. Zásady bezpečnej jazdy 7. Sociálna legislatíva v doprave, 8. Autoškola, 9. Konštrukcia motorových vozidiel

Oblasť – testy – Záverečné testy, Cvičné testy – Pravidlá cestnej premávky, Dopravné značky, Dopravné situácie, Sociálna legislatíva v doprave, Zásady bezpečnej jazdy , Pedagogika , Psychológia , Rétorika , Konštrukcia motorových vozidiel , Technická nespôsobilosť vozidiel , Autoškola (tzv. Postupové testy)

Prílohy: Návod na spustenie aplikácie.pdf | Obsah ABC inštruktora.pdf

2uc

Princípy a zásady úspornej jazdy – EKOŠOFÉROVANIE

Prezentácia pre inštruktorov a trénerov ekošoférovania. Prezentácia je určená pre inštruktorov a trénerov ekošoférovania, ktorý vykonávajú  vodičské kurzy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a kondičný výcvik držiteľov vodičského oprávnenia  skupiny B. 1

Obsah prezentácie:

Zásady ekošoférovania, čo je to ekošoférovanie, aké sú prínosy ekošoférovania, zásady ekošoférovania, zlaté pravidlá – ECOWILL, strieborné pravidlá – ECOWILL, sumár úspornej jazdy, koučovanie, zásady a pravidlá úspornej jazdy a mnoho iných.

Prílohy: Princípy a zásady úspornej jazdy.pdf

4uc

Pravidlá cestnej premávky

Túto učebnú pomôcku (nazveme ju prezentáciou) môžete  využívať ako prezentácia pri výučbe teórie alebo ju môžu  využiť  žiaci autoškôl (žiadatelia o vodičské oprávnenie)  ako elektronickú učebnicu  pri  domácom štúdiu.
Obsah prezentácie:
1. Oblasť –  študijný materiál – 1. Pravidlá cestnej premávky, 2. Dopravné značky, 3. Dopravné situácie, 4. Technická nespôsobilosť vozidiel, 5. Teória vedenia vozidla.
2. Oblasť – testy –  Testy na záverečné skúšky, Cvičné testy – Pravidlá cestnej premávky, Cvičné testy – Dopravné značky, Cvičné testy – Dopravné situácie (tzv. Postupové testy)

Prílohy: Návod na spustenie.pdf | Obsah – pravidlá cestnej premávky.pdf

3uc

Közúti közlekedés szabályai

Ez az elektronikus oktatási segédeszköz (nevezzük előadásnak) egyaránt nyújt segítéget oktatóknak egy elméleti oktatóelőadás során, illetve az autóiskola tanulói (vezetői engedély kérelmezői) bátran használhatják az otthoni felkészüléshez is.

Az előadás tartalma:

Tananyagrész – 1. A közúti forgalom szabályai, 2. Útjelző táblák, 3. Közlekedési szituációk, 4. A gépjárművek műszaki alkalmatlansága, 5. A gépjárművezetés elmélete
Tananyagrész – Tesztek: Záróvizsga tesztek, Gyakorló tesztek – A közúti forgalom szabályai, Gyakorló tesztek – Útjelző táblák, Gyakorló tesztek – Közlekedési szituációk

Csatolmányok: Használati útmutató.pdf

Objednávkový formulár


Objednávam si

 ABC Inštruktora 25 € + DPH Princípy a zásady úspornej jazdy 10 € + DPH Pravidlá cestnej premávky 10 € + DPH Közúti közlekedés szabályai 10 € + DPH


Fakturačné údaje
  • K objednávkam sa účtuje poplatok za poštovné a balné v hodnote 2,60 € + DPH. Dodacia lehota je 7 pracovných dní.

  •