Začiatky nových kurzov

Miesto zahájenia Termín Čas Zodpovedná osoba
Galanta
Gymnázium Janka Matúšku

apríl 2018

Zápis do kurzu do 31. marca 2018

podľa dohody p. Novota Vladimír
0908/480 471, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29

16.  a 23. marca 2018

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29

   14.  a 21. februára 2018

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Trstice
kultúrny dom

20. a 27. marca 2018

Zápis do kurzu každý utorok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Veľké Úľany
kultúrny dom

20.  a 26. marca 2018

Zápis do kurzu každý pondelok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Jelka
kultúrny dom

23. marca 2018

Zápis do kurzu každý piatok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244