Začiatky nových kurzov

Miesto zahájenia Termín Čas Zodpovedná osoba
Galanta
Gymnázium Janka Matúšku
jún 2018

Zápis do kurzu do 30. júna 2018

podľa dohody p. Novota Vladimír
0908/480 471, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29
13.  a 27. júna 2018

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29
   4.  a 11. júla 2018

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Trstice
kultúrny dom
12. a 19. júna 2018

Zápis do kurzu každý utorok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Veľké Úľany
kultúrny dom
11.  a 18. júna 2018

Zápis do kurzu každý pondelok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Jelka
kultúrny dom
15. a 22. júna 2018

Zápis do kurzu každý piatok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244