A B kategóriás jogosítvány képzés tartalma

A járművezetői képzés abban az esetben fejezhető be, ha a kérelmező abszolválta az adott jogosítvány
kategóriára vonatkozó előírt elméleti oktató és gyakorlati képzési órák számát.

A B kategóriás jogosítvány képzés 35 elméleti oktató órából áll:

1 óra
Gépjárművel való megismerkedés

6 óra
Szimulátoron történő gyakorlás

3 óra
Gyakorlati gépjármű-karbantartás

Egy oktató óra 45 percig tart.
Egyszerre 2-3 oktató óra abszolválása történik.