Cenník výcvikov

Cenník výcvikov


Skupina Veková hranica Kurz Cena
AM 15 rokov Motocykel do 50cm³ konšt 아트멜 스튜디오 7 다운로드. rýchlosť do 45km/h (MM) 350 €
A1  16 rokov  Motocykel do 125cm³ výkon mot 다운로드. do 11 kW (MO1) 420 €
A2  18 rokov  Motocykel výkon mot. do 35 kW (MO) 450 €
A2 – osobitný výcvik  18 rokov + 2 roky praxe A1  Motocykel výkon mot 레포데 2. do 35 kW (MO) 270 €
B  17 rokov  Osobný automobil (OA) 690 €
B + A1  17 rokov Osobný automobil + Motocykel do 125cm³ výkon mot 기적의 분식집. do 11 kW (MO1) 960 €
B + A2  18 rokov Osobný automobil + Motocykel výkon mot. do 35 kW (MO)  980 €
A 24 rokov Motocykel výkon mot Gppw download. nad 35 kW (MO) 550 €