Naše kurzy

Teacher ,

Skupina A2

500 €

다운로드

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť  nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.  Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM 다운로드.

다운로드

Pozri video
Go to LOCATION
When & Where

Manhattan / NYC

Madison Ave

New York

február 25, 2015

from 7:30 PM to 8:30 PM (EST)