Naše kurzy

Driving ,

Skupina AM

350 €

다운로드

Do skupiny motorových vozidiel AM patria: Dvojkolesové, trojkolesové, štvorkolesové a pásové motorové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h 다운로드. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybaveným pomocným motorčekom so spaľovacím motorom s objemom valcov do 50 cm3 a najvyššou povolenou rýchlosťou do 30 km/h 다운로드. Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.

Pozri video
Go to LOCATION
When & Where

Manhattan / NYC

Madia Avie

New York, NY 10010

február 25, 2015

from 6:30 PM to 8:30 PM (EST)