Felhasználási alapelvek és feltételek

Felhasználási alapelvek és feltételek


Az elearning.autoskola.sk  portál rendelkezésére áll (A szolgáltatáscsomag rendelésének tárgya) az autóiskola, illetve bármely kategóriájú vezetői engedélyt igénylő sofőr, valamint leendő sofőr számára 다운로드. A portál az oktatást multimediális anyagok formájában tartalmazza (főként prezentációkat, videó bemutatókat, különféle közlekedési szituációkat megjelenítő animációkat, elektronikus gyakorló teszteket,  illetve gyakorló záróteszteket) 다운로드. Mindez szükséges ahhoz, hogy a  vezetői engedélyt igénylő személy részt vehessen a gyakorlaton, valamint a jogosítványkategória bővítése céljából is elengedhetetlen 크롬 사진 일괄 다운로드. Mindemellett segítséget nyújthat a záróvizsgára való felkészüléshez, annak sikeres abszolválásához.

Szolgáltató:

Az elearning.autoskola.sk portál szolgáltatója és üzemeltetője a Vojtech Jurík Autóiskola – Kodály Z 고양이마리오2. utca 769/29, 924 01 Galánta, IČO: 32 363 893, DIČ: 102026991, IČ DPH: SK102026991. A szolgáltató a szerződés tárgyában meghatározott feltételek alapján vállalja a kiválasztott szolgáltatáscsomag keretén belül az oktatási portál és az ott található tartalom szolgáltatását 카카오톡 xp버전 다운로드. Egyben vállalja a portál használatával kapcsolatos esetlegesen felmerülő problémák teljes műszaki támogatását, továbbá együttműködést és segítőkészséget vállal mindazért, hogy a Megrendelő használhassa a terméket 우주달팽이게임 다운로드. Az itt meg nem nevezett reklamációs feltételeket a Szlovákiában általánosan előírt és érvényben levő kereskedelmi szabályzat határozza meg 다운로드.

Megrendelő / Felhasználó

Megrendelőnek és Felhasználónak tekintendő  minden olyan fizikai vagy jogi személy, aki egyéni érdekből kifolyólag vásárolta meg az  elearning.autoskola.sk portál, illetve az ott található oktatási anyag felhasználásához szükségelt valamelyik szolgáltatási csomagot 연예할래 mp3 다운로드. A Megrendelő/Felhasználó aláírásával igazolja, hogy ismeretében van a szolgáltató és az elearning.autoskola.sk portál kereskedelmi szabályzatával, illetve annak felhasználási feltételeivel 다운로드. Igazolja, hogy mindezt teljes mértékben elfogadja, tiszteletben tartja. Amennyiben a Felhasználó megsérti a Szabályzatot, vállalja a lehetséges jogi és pénzügyi következményeket rar압축풀기.

Szolgáltatás csomagok

1. INDIVIDUÁLIS szolgáltatás – jogosultság az individuális szolgáltatásokra (személyek, egyének)

Az INDIVIDUÁLIS szolgáltatás érvényessége a rendszergazda által elküldött inicializáló e-mailtől számítva 4 hónap, mindeközben napi 24 órás hozzáférés biztosított. Hozzáférési jogosultsággal egy személy rendelkezik (Megrendelő/Felhasználó). Az elérhető tartalmak felhasználása kizárólag online, saját eszközön (PC, tablet és hasonló) az elearning.autoskola.sk rendszerben lehetséges. A Felhasználó számára a tartalom kivetítése, hozzáférési jogainak (adatainak) más személyek számára történő kiadása, a tartalmak másolása és letöltése, valamint terjesztésének minden egyéb formája – amely az érvényben levő szerzői jogokkal és az előírt jogi szabályzattal ellentmondásban van – tilos.

2. AUTÓISKOLA szolgáltatás – jogosultság jogi személyek és magánvállalkozók számára

Az AUTÓISKOLA  szolgáltatás érvényessége a rendszergazda által elküldött inicializáló e-mailtől számítva 1 év, mindeközben napi 24 órás teljes hozzáférés biztosított.  Hozzáférési jogosultsággal a Megrendelő/Felhasználó és az ő tanítványa rendelkezik (kizárólag az autóiskola ügyfele). A Megrendelő/Felhasználó a Szolgáltató esetleges kérésére köteles információt szolgáltatni az aktuális felhasználókról (autóiskola ügyfeleiről), főként abban az esetben, ha a Szolgáltatóban felmerül a hozzáféréssel való visszaélés gyanúja – az információnak tartalmaznia kell a kereszt- és vezetéknevet, valamint az email címet.

Záró rendelkezések

Az  elearning.autoskola.sk portál felhasználási szabályait – ha itt nincs kifejezetten másként megemlítve –   a Szlovákiában előírt kereskedelmi és szerzői jogi szabályzat írja elő. Az elearning.autoskola.sk  portál minden Megrendelője/Felhasználója köteles betartani az említett előírásokat, érvényes jogszabályokat, továbbá a megegyezés alapján köteles a termék tisztességes és erkölcsös felhasználására. Minden Megrendelő/Felhasználó kijelenti, hogy a dokumentum tartalmát és a licencfeltételeket elolvasta, érti, saját kezű aláírásával pedig mindehhez beleegyezését is adja.

További információ: Vojtech Jurík, tel. 0903 462 243, 0905 462 244, email: elearning@autoskola.sk