Mi az ökovezetés?

Mi az ökovezetés?


A környezettudatos vezetés egy haladóbb szemléletű, ill. üzemanyag takarékosabb vezetési stílust jelent, amely nemcsak környezetbarát, de gazdaságos is, mivel akár 20 százalékos üzemanyag-megtakarítást kínál. A környezetttudatos vezetés tervezése a közlekedési eszköz tudatos megválasztásával kezdődik, ezt követi az útvonal megtervezése, valamint a különféle előintézkedés, mint például a megfelelően felfújt gumiabroncsok biztosítása, majd pedig az energiatakarékos járművezetés (ezek azok a konkrét technikák, melyeket az autóiskola által kínált tanfolyam résztvevője megtanulhat).

A környezettudatos vezetés előnyei:

Biztonság

 • A közúti biztonság javulása
 • Fejlettebb vezetési képességek

Környezetvédelmi előnyök

 • Kevesebb üvegházhatású gázkibocsátás (CO2)
 • Kisebb mértékű helyi levegőszennyezés
 • Csökkent zajszint

Pénzügyi  megtakarítás

 • Üzemanyag/pénz megtakarítás (5-15% hosszútávon)
 • Alacsonyabb járműfenntartási költségek
 • Balesetekből eredő károk költségeinek csökkentése

Társadalmi előnyok

 • Felelősség tudatosabb vezetési stílus
 • Kevesebb vezetés közbeni stressz
 • Magasabb komfort érzet a vezetők és az utasok számára

A környezettudatos vezetés aranyszabályai:

 • Előrelátás
  A lehető legnagyobb távolságban tekintse át az utat maga előtt, és előre készüljön fel a forgalomra wmf.
 • Egyenletes vezetés
  Tartson fenn egyenletes sebességet alacsony fordulatszámon – „vezessen úgy, mintha nem létezne fék“.
 • Váltson fel korán
  Kb. 2000-es fordulatszámon váltson fel.
 • A gumiabroncsok nyomásának gyakori ellenőrzése
 • Az elektromos berendezések megfelelő használata

Környezettudatos vezetés a Vojtech Jurík Autóiskolában

Alapstratégia

Autóiskolánk a környezettudatos vezetési tanfolyamhoz olyan képesítéssel rendelkező lektort és oktatókat biztosít az érdeklődők számára, akik jogosultak a környezettudatos vezetést tanítani mind kezdő, mind a már érvényes jogosítvánnyal rendelkező, ill. gyakorló vezetési órát igénylő sofőrök számára. Mindemellett a flottakezelő cégek sofőrei, illetve saját oktatói számára is biztosít környezettudatos vezetési tanfolyamot és oktatást 아파트 벨소리 다운로드. Képesített oktatóink név szerint Vojtech Jurík, Helena Juríková és Tibor Lelkes

Milyen környezettudatos vezetési tanfolyamot kínál autóiskolánk?

 1. A gépjármű vezetési tanfolyammal párhuzamosan végzett környezettudatos vezetési képzés
 2. Környezettudatos vezetés gyakorlati (kiegészítő) tanfolyam már érvényes jogososítvánnyal rendelkező jelentkezők számára

Mi értékelhető a környezetttudatos vezetés közben?

 • a közúti forgalom szabályainak betartása és a biztonságos vezetés alapelvei
 • előrelátás – az úton fennálló közlekedési helyzet figyelemmel kísérése
 • egyenletes vezetés
 • magasabb vezetési fokozatra való korai felváltás
 • a gépjármű tehetetlenségének kihasználása
 • a fékezési erő kihasználása
 • a gépjármű műszaki felszereltségének kihasználása
 • arányos fogyasztás az első és második vezetés közben
 • arányos sebesség az első és második vezetés közben
 • a környezettudatos vezetés elméleti alapszabályainak ismerete

A környezettudatos vezetés módja és módszerei autóiskolánkban

A környezettudatos vezetési alapképzés, mint a vezetői engedély kérelmező személyek/autóiskola abszolvensei (kezdők) által látogatott vezetési tanfolyam része

A vezetői engedélyt kérelmező személyek autóiskolában történő képzése során a környezettudatos vezetés a teljes (elméleti és gyakorlati), azaz az első vezetési órától egészen a záróvizsgáig tartó képzés integrált része 다운로드. Az elméleti tanterv, ill. az elméleti oktatás első felében zajló 45 perces, a környezettudatos és energiatakarékos vezetésről szóló előadás a környezettudatos vezetés minden alapelvét magába foglalja. Ezt követi a gyakorló vezetés, mely során a tanuló képességeihez mérten sor kerül az alapelvek gyakorlati megerősítésére is. A környezettudatos, ill. energiatakarékos vezetetés elsajátításának ellenőrzése legkésőbb a teszt megírását köveően, ill. a záró próbavezetés értékelése során történik 웹에서 엑셀 다운로드.

A környezettudatos vezetési képesítés megszerzéséhez szükséges feltételek kezdő sofőrök számára:

 • az elmélet és a gyakorlati vezetés abszolválása, a második vezetés leghamarabb 3 hónappal a gyakorlati vezetésből letett záróvizsga után
 • a záróvizsga tesztjében található környzetettudatos vezetéssel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása min. 50% – min. 10 kérdésből arányban
 • a környezettudatos vezetési szabványjegyzékének (tovább csak vezetési szabványjegyzék) D fokozatú minősítésének megszerzése (A-G fokozatú minősítési skálából), az első vezetés a záróvizsgán történő vezetésig/vezetéskor történik, a második vezetés leghamarabb a záróvizsgától számított három hónapot követően.

Kezdő sofőr esetében az oktató a vezetési szabványjegyzéknél értékeli:

 • a közúti forgalom szabályainak betartása és a biztonságos vezetés alapelvei
 • előrelátás – az úton fennálló közlekedési helyzet figyelemmel kísérése
 • egyenletes vezetés
 • magasabb vezetési fokozatra való korai felváltás
 • a gépjármű tehetetlenségének kihasználása
 • a fékezési erő felhasználása
 • a gépjármű technikai felszereltségének kihasználása
 • arányos fogyasztás az első és második vezetés közben
 • arányos sebesség az első és második vezetés közben
 • a környezettudatos vezetés elméleti alapszabályainak ismerete

A kezdő sofőrök által szerzett képesítés érvényességi ideje 3 év 주품에 다운로드. Az érvényességi határidő leteltével a kezdő sofőr egy tanfolyam elvégzését követően pályázhat a környezettudatos vezetésből való individuális képesítésre is.

Környezettudatos vezetés gyakorlati tanfolyama érvényes jogosítvánnyal rendelkező sofőrök számára:

Az érvényes jogosítvánnyal rendelkező sofőröknek a képesítés megszerzéséhez abszolválniuk kell egy min. 1óra és 45 perces környezettudatos vezetés gyakorlati tanfolyamot, amely tartalmazza (összhangban a didaktikai útmutatással):

 • bevezetés, szervezési utasítások
 • minden sofőr részére az oktató jelenlétében történő, min 페북 영상 다운로드. 25 percig tartó bevezető első vezetést

A tesztkör részét kell képeznie a városi forgalomban történő vezetésnek (min. 50% az útvonalból). A vezetéshez fedélzeti számítógéppel felszerelt autó szükséges. Eközben figyelemmel kísérik a vezetés jellemzőit: a minimális átlagos üzemanyag-fogyasztást, a vezetés arányos sebességét és idejét, a vezetés optimális időtartamát az egyes sebességi fokozatoknál, fékezést, stb. (mindez speciális technológiát igényel);

 • a környezettudatos vezetésről szóló előadást és megbeszélést a tananyag elsajátításával egyetemben (min 임진록2 조선의반격 다운로드. 35 perc), ill. a résztvevők számára szánt tájékoztató anyaggal
 • az első vezetési tesztkörrel azonos, hasonló körülmények között történő (forgalom sűrűsége), szintén figyelemmel kísért tesztelési, második (esetleg harmadik) vezetési kört
 • az adatok feldolgozását, vezetési eredmények prezentálását és azok értékelését
 • a környezettudatos vezetésből összeállított, min. 10 kérdést tartalmazó írásbeli tesztet
 • a sofőrök egyéni értékelését, a kiértékelt vezetési szabványjegyzék átadásával együtt

A vezetési szabványjegyzékben értékelendő:

 • a közúti forgalom szabályainak betartása és a biztonságos vezetés alapelvei
 • előrelátás – az úton fennálló közlekedési helyzet figyelemmel kísérése
 • egyenletes vezetés
 • magasabb vezetési fokozatra való korai felváltás
 • a gépjármű tehetetlenségének kihasználása
 • a fékezési erő felhasználása
 • a gépjármű technikai felszereltségének kihasználása
 • arányos fogyasztás az első és második vezetés közben
 • arányos sebesség az első és második vezetés közben
 • a környezettudatos vezetés elméleti alapszabályainak ismerete

A környezettudatos vezetési képesítés megszerzésének feltételei individuális sofőr számára:

 • a környezettudatos vezetés gyakorlati tanfolyamának abszolválása
 • a környezettudatos vezetésből álló teszt megírása min. 60%-ra (10 és több kérdés)
 • a környezettudatos vezetési szabványjegyzék C vagy jobb minősítési fokozatának megszerzése

A képesítés az individuális (nem hivatásos) sofőrök számára 5 évig érvényes 외부이미지 다운로드. Az érvényességi időtartam meghosszabbítása a teljes gyakorlati képesítési tanfolyam és az azt tartalmazó összes feltétel teljesítésével lehetséges.

A környezettudatos vezetési képesítés megszerzésének feltételei hivatásos sofőrök számára:

 • a környezettudatos vezetés gyakorlati tanfolyamának abszolválása
 • a környezettudatos vezetésből álló teszt megírása min. 80%-ra (10 és több kérdés)
 • a környezettudatos vezetési szabványjegyzék C vagy jobb minősítési fokozatának megszerzése

A képesítés a hivatásos sofőrök számára 3 évig érvényes 다운로드. Az érvényességi időtartam meghosszabbítása a hivatásos sofőrök részére szánt teljes gyakorlati képesítési tanfolyam és az azt tartalmazó összes feltétel teljesítésével lehetséges.

Az eredmények célként való kitűzése, melyeket az autóiskolának el kell érnie:

 • a tanfolyamlátogató személy közúti forgalomban történő vezetési vizsgán levő magasabb  eredményessége
 • az oktató járművek fogyasztásának csökkentése
 • az oktató járművek kopásának csökkentése
 • a sofőrök ökológiai viselkedésének előremozdítása régiónkban

Eredmények

Elért eredmények – világos és naprakész információinkat a környezettudatos vezetésről, oktatókról, trénerekről, ill. a környezettudatos vezetési tanfolyamot sikeresen elvégző abszolvensek névjegyzékről weboldalunkon – www.autoskola.sk  – tesszük közzé, ezt folyamatosan frissítjük 판타지 소설 다운로드.