Výcvik vodičov

Ak je vaším cieľom naučiť sa jazdiť v náročnej premávke, získať vodičský preukaz a s ním aj kvalitnú prípravu, sme tu pre Vás. Ponúkame a organizujeme výcvik vodičov na získanie vodičského oprávnenia skupín AM, A1, A2 a B. Pripravíme Vás dôkladne na to, aby ste získali vodičské oprávnenie na vybranú skupinu.


Nemáte ešte predpísaný vek? V Autoškole Jurík môžete začať kurz na získanie vodičského preukazu, skupiny B už ako 16-ročný. Vodičský preukaz Vám bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17. roku života.

Máte niekoľko možností:

 • on-line prostredníctvom nášho on-line formulára
 • telefonicky na 0905 462 244, 0903 462 243
 • osobne na Z. Kodálya 787/6 v Galante v úradných hodinách alebo na jednotlivých prevádzkach v deň začatia kurzov

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú : Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá (Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia) dostanete pri zápise do kurzu v autoškole !!! Od januára 2008 môžete získať vodičské oprávnenie len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov. Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Obe prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlo kurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

 • pravidlá cestnej premávky
 • konštrukcia a údržba vozidla
 • teória vedenia vozidla
 • zásady bezpečnej jazdy
 • záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Teória


Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na atocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:

 • oboznámenie sa s vozidlom
 • autotrenažér
 • praktické jazdy na atocvičisku
 • individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
 • individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, budete určite pripravený na záverečné skúšky a výcvik je oficiálne ukončený.