Výcvik vodičov


  • pravidlá cestnej premávky
  • konštrukcia a údržba vozidla
  • teória vedenia vozidla
  • zásady bezpečnej jazdy
  • záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Teória


Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na atocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:

  • oboznámenie sa s vozidlom
  • autotrenažér
  • praktické jazdy na atocvičisku
  • individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
  • individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, budete určite pripravený na záverečné skúšky a výcvik je oficiálne ukončený.