Začiatky nových kurzov

Miesto zahájenia Termín Čas Zodpovedná osoba
Galanta
Gymnázium Janka Matúšku
máj 2019

Zápis do kurzu do 30. apríla 2019

podľa dohody p. Novota Vladimír
0908/480 471, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29
22.  a 29. marca 2019

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Galanta
Zoltána Kodálya 769/29
   10.  a 24. apríla 2019

zápis do kurzu každú stredu a piatok

14:00 – 17:00 p. Juríková Helena
0903/785 166, 0905/462 244
Trstice
kultúrny dom
19. a 26. marca 2019

Zápis do kurzu každý utorok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Veľké Úľany
kultúrny dom
15.  a 22. apríla 2019

Zápis do kurzu každý pondelok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244
Jelka
kultúrny dom
19. a 26. apríla 2019

Zápis do kurzu každý piatok

17:00 – 18:00 p. Jurík Vojtech
0903/462 243, 0905/462 244