A jogosítvány megszerzéséhez szükséges záróvizsga

A szakmai alkalmasságból tett vizsgára a gépjármű-vezetésre felkészített tanulót az autóiskola jelenti be; a jelentkezést az autóiskola székhelye szerint kijelölt rendőrségen szükséges benyújtani, a tanfolyam abszolválását igazoló tanúsítvány kiadását követő 6 hónapig. A szakmai alkalmasságból tett vizsga időpontját, vizsgabizottságát, ill. helyszínét a rendőrség határozza meg lehetőség szerint úgy, hogy az a vizsgára való jelentkezés napjától számított 60 napon belül megvalósuljon 다운로드.

A rendőrség az autóiskolát a vizsga időpontjával kapcsolatban legkevesebb 5 nappal a vizsga kezdete előtt értesíti.

Az autóiskola a szakmai alkalmasságból kért vizsga már meglévő időpontjáról és helyszínéről azonnal értesíti azokat a kérelmezőket, akik a helyesen és gondosan kitöltött vezetői engedélyt igénylő kérvényt, valamint a további előírt iratokat és nyomtatványokat benyújtották 키즈 짱 동영상 다운로드. A vizsgát kérvényező személy a vizsgát leghamarabb az adott jogosítvány kategóriához előírt korhatár betöltését követően teheti le.

A szakmai alkalmassági vizsga

A közúti közlekedés szabályaiból tett írásbeli vizsgából áll. A teszt kitöltése 20 percet vesz igénybe, sikeres megoldásához a teljes 55 pontból legalább 50 pont elérése szükséges.

A gyakorlati vezetés 2 szakaszból áll:

ELSŐ SZAKASZ:
– a gépjármű szerkezeti felépítéséből és karbantartásából tett szóbeli vizsga, ill 다운로드. vezetés a gyakorlópályán

MÁSODIK SZAKASZ:
– vezetés közúti forgalomban

A szakmai alkalmassági vizsga mindig a közúti forgalom előírásaiból tett vizsgával kezdődik.

Ha a vizsgát kérelmező személy a közúti forgalom előírásaiból tett vizsgán nem felelt meg, nem folytathatja a vizsgázást egészen addig, amíg azon nem szerzi meg a megfelelt értékelést 기독교 서적.
A szakmai  alkalmassági vizsga minden egyes részének eredménye  a megfelelt/nem felelt meg osztályzattal értékelhető.

A vizsgabiztos a szakmai alkalmassági vizsga befejeztével a vizsgázóval ismereteti az eredményeket.

A vezetői engedély kiadásához feltétel, hogy az azt kérelmező személy az összes vizsgatantárgyból  megfelelt értékelést szerezzen 다운로드.
Ha a vezetői engedélyt igénylő személy a szakmai alkalmassági vizsga bármelyik részén nem felelt meg, megismételheti a vizsgát, azonban ezt leghamarabb a sikertelen
vizsgától számított 5 munkanap után teheti meg. Ismétlő vizsgát azonban csak a vizsga azon részéből köteles tenni, amelyből nem felelt meg.
A vezetői engedélyt igénylő személy a szakmai alkalmassági vizsgát legfeljebb kétszer ismételheti meg 드라마 전우치 다운로드.

Abban az esetben, ha a vezetői engedélyt kérelmező személy a szakmai alkalmassági vizsgán a vizsga első időpontjától számítva 6 hónapon belül nem felel meg, vagy a meghatározott
időpontban a vizsgán nem vesz részt, akkor  az újabb alkalmassági vizsgára kizárólag a teljes tanfolyam ismételt elvégzése után jelentkezhet. A megismételt szakmai alkalmassági
vizsgát a jogosítványt kérelmező kizárólag azon helyszínen teheti le újra, ahol az első, sikertelen vizsga is zajlott 저작권법 위반 다운로드.

Ha a vezetői engedélyt kérelmező személy fel tudja mutatni,  hogy nyomós oknál fogva nem tudott megjelenni a vizsgán a 6 hónapos időkereten belül, vagy a kiírt időpontban, abban az
esetben a határidő további 3 hónappal meghosszabítható. A meghosszabbított határidő az első vizsgát követő 6 hónap letelte utáni első naptól, vagy egy meghatározott vizsgaidőponttól számítva kezd el telni 다운로드.

A vezetői engedély kiadásához szükségelt kérvény

A sikeres záróvizsgák teljesítése után a kérelmező személy a Rendőrkapitánysági okmányirodában benyújthatja (szóbeli nyilatkozattal) a vezetői engedély kiadásához szükségelt kérvényt.
A kérelmezőt kb. egy héten belül SMS üzenetben tájékoztatják a jogosítvány rendőrkapitányságra való megérkezéséről és annak átvételi időpontjáról sdb.

A jogosítvány átvételéhez személyi igazolvány és 6,5 € okmánybélyeg felmutatása szükséges. Az okmánybélyeg megvásárolható postán, vagy közvetlenül a Rendőrségen.

A JURÍK-AUTÓISKOLÁBAN nyújtott szolgáltatásaink a sikeresen abszolvált járművezetési képzés befejeztét követően is az Ön rendelkezésére állnak 다운로드.

Az Ön igényeinek megfelelően a közlekedési előírások, ill. gépjármű tekintetében állandó szolgálatkészséget és megoldást kínálunk.

Elég, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: autoskola@autoskola.sk.