A jogosítvány megszerzéséhez szükséges záróvizsga

A szakmai alkalmasságból tett vizsgára a gépjármű-vezetésre felkészített tanulót az autóiskola jelenti be; a jelentkezést az autóiskola székhelye szerint kijelölt rendőrségen szükséges benyújtani, a tanfolyam abszolválását igazoló tanúsítvány kiadását követő 6 hónapig. A szakmai alkalmasságból tett vizsga időpontját, vizsgabizottságát, ill. helyszínét a rendőrség határozza meg lehetőség szerint úgy, hogy az a vizsgára való jelentkezés napjától számított 30 napon belül megvalósuljon.

 

A rendőrség az autóiskolát a vizsga időpontjával kapcsolatban legkevesebb 5 nappal a vizsga kezdete előtt értesíti. Az autóiskola a szakmai alkalmasságból kért vizsga már meglévő időpontjáról és helyszínéről azonnal értesíti azokat a kérelmezőket, akik a helyesen és gondosan kitöltött vezetői engedélyt igénylő kérvényt, valamint a további előírt iratokat és nyomtatványokat benyújtották. A vizsgát kérvényező személy a vizsgát leghamarabb az adott jogosítvány kategóriához előírt korhatár betöltését követően teheti le.

 

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobnému komisárovi.

Szakmai alkalmassági vizsga:

A közúti közlekedés szabályaiból tett írásbeli vizsgából áll. A teszt kitöltése 20 percet vesz igénybe, sikeres megoldásához a teljes 55 pontból legalább 50 pont elérése szükséges.

A gyakorlati vezetés 2 szakaszból áll:

  • ELSŐ SZAKASZ - vezetés a gyakorlópályán
  • MÁSODIK SZAKASZ – vezetés közúti forgalomban

 

A szakmai alkalmassági vizsga mindig a közúti forgalom előírásaiból tett vizsgával kezdődik.

 

A szakmai alkalmassági vizsga minden egyes részének eredménye a megfelelt/nem felelt meg osztályzattal értékelhető. Ha a vizsgát kérelmező személy a közúti forgalom előírásaiból tett vizsgán nem felelt meg, nem folytathatja a vizsgázást egészen addig, amíg azon nem szerzi meg a megfelelt értékelést. A vizsgabiztos a szakmai alkalmassági vizsga befejeztével a vizsgázóval ismerteti az eredményeket.

A vezetői engedély kiadásához feltétel, hogy az azt kérelmező személy az összes vizsgatantárgyból megfelelt értékelést szerezzen.

Ha a vezetői engedélyt igénylő személy a szakmai alkalmassági vizsga bármelyik részén nem felelt meg, megismételheti a vizsgát, azonban ezt leghamarabb a sikertelen vizsgától számított 5 munkanap után teheti meg. Ismétlő vizsgát azonban csak a vizsga azon részéből köteles tenni, amelyből nem felelt meg. A vezetői engedélyt igénylő személy a szakmai alkalmassági vizsgát legfeljebb kétszer ismételheti meg.

Abban az esetben, ha a vezetői engedélyt kérelmező személy a szakmai alkalmassági vizsgán a vizsga első időpontjától számítva 6 hónapon belül nem felel meg, vagy a meghatározott időpontban a vizsgán nem vesz részt, akkor az újabb alkalmassági vizsgára kizárólag a teljes tanfolyam ismételt elvégzése után jelentkezhet. A megismételt szakmai alkalmassági vizsgát a jogosítványt kérelmező kizárólag azon helyszínen teheti le újra, ahol az első, sikertelen vizsga is zajlott.

Ha a vezetői engedélyt kérelmező személy fel tudja mutatni, hogy nyomós oknál fogva nem tudott megjelenni a vizsgán a 6 hónapos időkereten belül, vagy a kiírt időpontban, abban az esetben a határidő további 3 hónappal meghosszabbítható.

A meghosszabbított határidő az első vizsgát követő 6 hónap letelte utáni első naptól, vagy egy meghatározott vizsgaidőponttól számítva kezd el telni.

A vezetői engedély kiadásához szükségelt kérvény

A jogosítvány átvételéhez személyi igazolvány és 6,5 € okmánybélyeg felmutatása szükséges. Az okmánybélyeg megvásárolható postán, vagy közvetlenül a Rendőrségen.

hu_HUMagyar