Program rozvoja ekošoférovania

ÚVOD

Ekošoférovanie sa dá popísať ako jazda motorovým vozidlom úsporne, čo sa týka spotreby pohonných hmôt (až do 20%) a šetrne voči životnému prostrediu.

Koncept ekošoférovania začína správnym výberom dopravného prostriedku, pokračuje plánovaním trasy, opatreniami pred jazdou ako napríklad správne nahustenými pneumatikami a končí energeticky efektívnym vedením vozidla (toto sú tie konkrétne techniky, ktoré učí účastníkov kurzov autoškola).

OBSAH

ÚVOD

 1. Ekošoférovanie v autoškole Vojtech Jurík
  • Alapstratégia
  • Princípy a zásady ekošoférovania
  • Metódy a formy výuky ekošoférovania – Didaktické usmernenie
   • Základný kurz  ekošoférovania ako súčasť výuky pre žiakov/absolventov autoškôl  (začiatočníkov)
   • Kondičný certifikačný kurz ekošoférovania pre vodičov s platným vodičským  preukazom
 1. Eredmények

ZÁVER
Použité zdroje


Ekošoférovanie nám prináša:

Biztonság

– Zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky

– Rozširuje vodičské zručnosti

Šetrenie životného  prostredia

– Znižuje emisie skleníkových plynov (CO2)

– Znižuje emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

– Znižuje hluk

Šetrí financie

 – Šetrí palivo/náklady (dlhodobo 5-15%)

– Znižuje servisné náklady

– Znižuje hmotné škody pri nehodách

Társadalmi előnyok

– Zodpovednejšie vedenie

– Menej stresu pri vedení

– Väčšie pohodlie pre vodiča a spolujazdca

 

Najdôležitejšie  zásady ekošoférovania sú:

 • Predvídanie – sledovanie vozovku čo najďalej pred vozidlom a predvídanie vývoj dopravnej situácie
 • Plynulá jazda – „jazdite ako by ste nemali brzdy“
 • Včasná preraďovanie na vyšší  prevodových  stupeň
 • Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách
 • Az elektromos berendezések megfelelő használata

Na dosiahnutie dobrých výsledkov v ekošoférovaní musíte dobre poznať svoje motorové vozidlo, krivky krútiaceho momentu ,  ideálne otáčky  motora ako aj správne využitie technického vybavenia vozidla.


 1. Környezettudatos vezetés a Vojtech Jurík Autóiskolában

1.1 Základná stratégia

Naša autoškola má certifikovaného lektora a certifikovaných trénerov ekošoférovania, ktorí sú oprávnení školiť ekošoférovanie začínajúcich vodičov v autoškolách, vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre vodičov s platným vodičským preukazom, vykonávať kurzy ekošoférovania pre vodičov  flotilových firiem  a školiť trénerov ekošoférovania vo svojej autoškole. Menovite Vojtech Jurík, Helena Juríková a Tibor Lelkes.

Ako sa budú učiť jazdiť ekologicky účastníci našich kurzov?

 1. Pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole bude ekošoférovanie integrovanou súčasťou celého procesu výuky tak teórie ako aj praxe, od prvej hodiny praktickej jazdy s inštruktorom po záverečné skúšky. V rámci teórie máme zapracované všetky princípy ekošoférovania do tematických plánov, ako aj samostatná min. 45 min. prednáška zameraná na ekošoférovanie a energeticky úspornú jazdu, v prvej polovici výcviku. V praktických jazdách sa učia a upevňujú jednotlivé zásady ekošoférovania od začiatku výcviku, primerane schopnostiam žiaka. Zvládnutie ekošoférovania, energeticky úspornej jazdy sa hodnotí prvý krát najneskôr pri záverečnej skúšobnej jazde a v teste.
 2. Kondičný (doplnkový) kurz ekošoférovania  pre držiteľov s platným vodičským preukazom.
 3. Kondičný (doplnkový) kurz ekošoférovania  pre vodičov flotilových firiem – tento kurz je určený pre vodičov flotilových firiem.

Čo sa hodnotí pri ekošoférovaní?

V Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy;
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste;
 • plynulosť jazdy;
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň;
 • využívanie zotrvačnosti vozidla;
 • využívanie brzdnej sily motora;
 • využívanie technického vybavenia vozidla;
 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy,
 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy,
 • a környezettudatos vezetés elméleti alapszabályainak ismerete

1.2 Princípy a zásady ekošoférovania

Správny výber auta

Výberom auta už pri kúpe vieme zásadne ovplyvniť budúce znečisťovanie životného prostredia a najmä prevádzkové náklady spojené s jazdením. Najprijateľnejšie pre životné prostredie sú pohony:

 • elektrina, plyn – (LPG/CNG),
 • potom hybridný pohon (elektro / benzín),
 • menej benzín a napokon naftové,  pri ktorého spaľovaní vznikajú karcinogénne čiastočky.

EÚ legislatíva o emisiách z automobilov (Regulation EC 443/2009) hovorí, že nové osobné autá vyrobené v EÚ v roku 2015 by nemali mať vyššiu produkciou CO2 ako 130 g/km (ca 4,5 l benzínu/100 km; 4,0 l nafty/100 km), v roku 2020 nižšiu ako 95 g CO2/km (ca = 3,3 l benzínu/100 km; 2,9 l nafty/100 km). Už dnes sa však vyrábajú mnohé modely osobných automobilov s produkciou CO2 okolo 100 g/km, poznáme aj sériovo vyrábané modely s produkciou CO2 pod 80 g/km. Pre dodávky (vany) je tento cieľ postavený na 175 g/km (ca 5,4 l nafty/100 km) v roku 2017. V poslednom období sa začali vyrábať benzínové modely s priamym vstrekovaním – GDI, ktoré sú ale bez účinných filtrov pevných častíc ešte škodlivejšie ako naftové modely.

Pri kúpe ojazdeného vozidla dbajte na dobrý stav motora, uprednostnite plynové/benzínové motory pred naftovými, pri ktorých je nevyhnutný DPF filter, resp . jeho následná inštalácia. Mnohé EÚ mestá zavádzajú tzv. nízkoemisné zóny pre širšie centrá (LEZ – Low emmission zone), kam automobily so staršími motormi bez filtrov nemajú povolený vjazd. Napr. v Berlíne je povolený vjazd len pre automobily s emisným štandardom EURO 4  a vyššie, čo sú modely osobných áut vyrábaných od roku 2005. Úsporné automobily šetrné k životnému prostrediu ponúkané na trhu v SR, hodnotí o. z. CEPTA každoročne v súťaži EKO – auto roka, prvýkrát sme modely áut hodnotili v roku 2013. Výsledky nájdete na stránke o. z. CEPTA. Pre Nemecko robí takýto prieskum trhu každoročne organizácia VCD.

Viac na: www.cepta.sk/index.php/sk/clean-air-ciste-ovzdusie-projekty-736/514-eko-soferovanie.


Opatrenia pred jazdou

Jazdu si najprv dobre naplánujte. Ušetríte tým čas aj palivo. Berte do úvahy nasledovné:

 • Vyhýbajte sa hustej cestnej premávke (dopravnej špičke), ak sa dá. Vyhýbajte sa všetkému, čo  vás núti brzdiť. Naplánujte si trasu tak, aby na nej bolo čo najmenej semaforov a iných prekážok, hoci bude trochu dlhšia.
 •  Vyvarujte sa blúdeniu. Dôkladným oboznámením sa s trasou, predídeme blúdeniu a hľadaniu správnej cesty, čo znamená kilometre a čas navyše. Vopred si naplánujte trasu, použite GPS navigáciu.
 •  Pospájajte si ciele tak, aby ste nejazdili hore dolu kvôli rôznym stretnutiam, nákupom a vybavovačkám. Minimalizujte studené štarty motora.

Pred jazdou nezabudnite na nasledovné opatrenia:

 • Odstráňte prebytočnú záťaž ! – teda veci, ktoré vozíme v aute a nepotrebujete ich. Ťažšie vozidlo spotrebuje pri jazde viac energie. Každých 100 kg znamená nárast spotreby až o 0,5 l/100 km
 • Odstráňte strešné nosiče ! – a iné prídavné zariadenia, ak ich nepoužívate. Zvyšujú odpor vzduchu a tým aj spotrebu. Strešný otvorený nosič s lyžami zvyšuje spotrebu na diaľnici až do 2 l na 100 km. Uzavretý box „truhla“zvyšuje spotrebu cca o 1 l na 100 km
 • Pravidelne minimálne raz za mesiac kontrolujte tlak v pneumatikách! Správne nahustené pneumatiky sú dôležité hneď z troch dôvodov. Predlžuje sa ich životnosť, vozidlu dávajú bezpečné jazdné vlastnosti a  šetria palivo. Z tohto hľadiska je najhoršia jazda na  podhustených pneumatikách. Pokles tlaku o 10 % navýši spotrebu paliva najmenej o pol litra. Prehustené pneumatiky majú menší odpor  odvaľovania a tým aj spotrebu . Z bezpečnostných dôvodov výrobca  neodporúča prehusťovanie pneumatík. Použitie zimných pneumatík mimo zimného obdobia, vedie k zvýšeniu spotreby paliva až o 0,3 l/100 km vďaka  mäkkej zmesi plášťa.
 • Pravidelne kontrolujte technický stav vozidla! Auto v zlom technickom stave má vyššiu spotrebu.  Ovplyvňujú ju napríklad podhustené či opotrebované pneumatiky, zanesený vzduchový filter, nekvalitný olej s vysokou viskozitou v zimnom období, stav rozvodov, nedostatočná olejová náplň, ale aj stav ložísk či deformácie karosérie zvyšujúce aerodynamický odpor a tým aj spotrebu.
 • V zime očistite auto od snehu a námrazy! Zvýšite tak bezpečnosť na ceste a znížite odpor vzduchu, ktorý  vrstva snehu na kapote vyvoláva. Znížite tiež hmotnosť auta. 1 m2 10 cm vrstvy čerstvého snehu váži cca 10 kg, mokrý sneh až 60 kg. Odstránenie námrazy zníži potrebu použitia elektrického rozmrazovania. Tieto opatrenia vedú k úspore paliva
 • Auto umývajte ekologickým spôsobom! Nepoužívajme ťažko odbúrateľné čistiace prostriedky a chemikálie, ktoré zaťažujú odpadové vody a životné prostredie. Je neprípustné a protizákonné umývať auto priamo vo vodnom toku, resp. v jazere. V súčasnosti už existujú umyvárne s nízkou spotrebou vody, niektoré využívajúce čistiace prostriedky na báze ľahko odbúrateľných, biodegradovateľných prírodných preparátov (napr. mydlové orechy, deriváty kokosového oleja, cukrové tenzidy a pod.). Informujme sa, sledujme značky prostriedkov na umývanie auta, resp. si žiadajme bližšie informácie v autoumyvárni.

Technológie čistenia spalín, filtre pevných častíc

Pri benzínových motoroch sa na čistenie spalín používajú trojcestné katalyzátory. Ich úlohou je zníženie emisií CO, NOx a HC (preto „trojcestný“ katalyzátor), ktoré sú výsledkom nedokonalého spaľovania. Pre modely GDI motorov s priamym vstrekovaním benzínu, vyskytujúcich sa na trhu od roku 2012/2013 bude potrebné inštalovať GPF – filter pevných častíc, v prípade, ak nie je zabudovaný od výrobcu. Legislatíva EÚ tento problém v čase zavedenia GDI pre benzínové motorov neriešila.

Trojcestný katalyzátor vyžaduje používanie bezolovnatého benzínu, pretože olovo ničí katalyzačnú látku. Škodí mu aj vniknutie benzínu do katalyzátora, napr. pri vynechávaní činnosti motora, pri dlhšom štartovaní bez naskočenia motora alebo pri rozťahovaní vozidla. Horením nespálenej zmesi v katalyzátore môže teplota prekročiť 1 400 °C, čím dôjde k zničeniu katalyzátora. Životnosť katalyzátora je cca. 80 – 160 tis. km.

Pre čistenie spalín z naftových motorov sa používajú filtre, resp. technológie (DOC, SCR, EGR, DPF a iné). Keďže naftové motory v dôsledku nedokonalého spaľovania paliva produkujú až 200 krát viac pevných častíc (PM) ako benzínové motory (veľmi jemné sadze s priemerom do 0,1 µm), filtrom pevných častíc (DPF) a najmä ich správnej prevádzke a údržbe je potrebné venovať patričnú pozornosť .

Správna prevádzka a údržba filtrov pevných častíc (DPF):

Filter pevných častíc (DPF – Diesel Patriculate Filter) vyžaduje používanie nízkosírnej nafty s obsahom síry do 15 mg/kg. Počas správnej prevádzky vozidla dochádza k regenerácii DPF, kedy sa zachytené častice, sadze (PM) na filtri katalyticky spaľujú tak, aby sa DPF nezaniesol a mohol normálne fungovať.

Pri zaradení adekvátneho rýchlostného stupňa jazda na nízkych otáčkach motora neuškodí žiadnemu motoru! Upchaté filtre pevných častíc u naftových vozidiel nie sú dôsledkom jazdy na nízkych otáčkach, ale pri nízkych teplotách motora a veľkých počtoch jázd na krátke vzdialenosti, spôsobujú veľkú spotrebu paliva. Mestská prevádzka vozidla s naftovým motorom si pravidelne vyžaduje, najneskôr  pri signalizácii problému s filtrom DPF, min. 10 minútovú neprerušovanú jazdu pri otáčkach medzi 2 000 – 3 000 RPM (ideálne na diaľnici), aby prebehla regenerácia filtra pevných častíc a dopálenie usadenín.

Filter musí byť periodicky čistený (raz za 6 – 12 mesiacov v závislosti na používaní auta) od nespáliteľných častíc a popola, ktorý vzniká spaľovaním PM. DPF treba vyčistiť vtedy, keď signalizuje regeneráciu príliš často. Čistenie sa vykonáva v autorizovaných servisoch prefúknutím stlačeným vzduchom do špeciálnej nádoby.


Pre správnu činnosť a dlhú životnosť DPF sa musí aj motor vozidla udržiavať v dobrom stave. Motor nesmie spotrebovávať príliš veľa oleja, pretože spoluspaľovanie oleja poškodzuje filter. Pri vyššie uvedenom čistení filtra je dobré skontrolovať aj celkový stav motora. Pri správnej údržbe DPF a starostlivosti o vozidlo vydrží DPF počas celej životnosti vozidla.

Naftový motor sa zahreje na pracovnú teplotu podstatne pomalšie ako benzínový, preto mu neprospievajú jazdy na krátke vzdialenosti. Studený naftový motor má vyššiu spotrebu a produkuje viac pevných častíc, čo spôsobuje rýchlejšie zanášanie DPF. Pri krátkych vzdialenostiach sa navyše nestihne uskutočniť proces regenerácie filtra. Preto, ak chceme auto využívať najmä na jazdu po meste, pri kúpe sa rozhodnite radšej pre benzínový variant. Ten sa dá prerobiť na LPG, čím výrazne poklesnú náklady na pohonné hmoty a znížite škodlivosť emisií spalín.

Typ paliva

Typ paliva ovplyvňuje mieru emisií znečisťujúcich látok, ktoré vypúšťa auto do ovzdušia, ako aj ekonomiku prevádzky auta. Množstvo CO2 uvoľnené do ovzdušia spálením 1 l paliva je podstatne nižšie pri plyne LPG (Liquid Petroleum Gas), CNG (Compressed Natural Gas) v porovnaní s benzínom a naftou.

Auto s benzínovým motorom je možné pomerne jednoducho prestavať na LPG pohon. Na trhu už sú modely áut priamo s kombinovaným pohonom na benzín a LPG/CNG.

Výhody prevádzky auta na LPG:

 • Zníženie nákladov na pohonné hmoty o cca 40 – 50 %.
 • Menšie opotrebenie motora . Keďže sa v motore neusadzuje uhlík, možno predĺžiť interval výmeny oleja až o 50 %.
 • Nižší obsah znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, takmer žiadne častice PM, nižšia produkcia CO2.

Nevýhody prevádzky auta na LPG:

 • Počiatočná investícia do prestavby auta na LPG  (návratnosť do 2 rokov pri 1 000 km/mes).
 • Zmenšenie batožinového priestoru kvôli nádrži na LPG.
 • Zákaz parkovania v uzavretých priestoroch (garáže, parkovacie domy a pod.).

Zásady ekošoférovania počas jazdy

Správanie sa šoféra počas jazdy má kľúčový význam na spotrebu paliva a vplyv jazdenia na životné prostredie. Pre zníženie spotreby je potrebné dodržiavať nasledovné zásady ekošoférovania:

 • Rozbehnite sa ihneď po naštartovaní! Motor je najvýhodnejšie zahrejete pod miernym zaťažením, teda okamžite po naštartovaní vyraziť, ohľaduplným štýlom jazdy bez vytáčania do vysokých otáčok.  Za prvých 5 minút studeného motora na voľnobeh v zime sa spotrebuje až 0,15 l paliva.
 • Vypínajte motor aj pri státí na križovatke!. Na križovatke, v kolóne alebo pred závorami vypnite motor ak budete stáť dlhšie ako 20 sekúnd. V mestskej premávke ušetrí vypínanie až 10 percent paliva. Preto pribúda vozidiel s automatickým systémom Štart-Stop, ktorý vypína motor aj na pár sekúnd vždy, keď auto stojí.  Spotreba paliva pri voľnobehu zahriateho motora je cca 0,5 – 1 l za hodinu.
 • Nejazdite zbytočne rýchlo !  Štýl jazdy významne ovplyvňuje spotrebu. Dôležité je predvídať situácie na vozovke, včas a správne reagovať. Snažte sa minimalizovať brzdenie a opätovné zrýchľovanie. Najúspornejšia je plynulá jazda. Platí pravidlo: „Jazdite tak, ako keby ste nemali brzdy.“ Každé brzdenie znamená prácu motora navyše pri následnom zrýchľovaní. Využívajte zotrvačnosť vozidla. Agresívna jazda typu brzda/plyn zvyšuje spotrebu až o 20 %.
 • Brzdite motorom! Červená na semafore velí, zložte nohu z plynu. Oplatí sa pribrzdiť, možno   „ padne” zelená a budete môcť pokračovať v jazde.  Po uvoľnení plynového pedálu sa automaticky prestane palivo dávkovať do motora a brzdiaca sila motora spomaľuje vozidlo. Spotreba motora je nulová a šetria sa brzdové obloženia. Pri poklese otáčok pod určitú hranicu (napr. pri vyradení rýchlosti) sa začne do motora dávkovať palivo nutné na udržanie chodu motora naprázdno .
 • Preraďujte včas na vyšší prevodový stupeň!  Krivky krútiaceho momentu motora sa výrazne líšia medzi benzínovými a naftovými motormi,  ako aj medzi staršími a novšími motormi (bez rozdielu  paliva). Vozidlá s naftovými motormi a s modernými benzínovými motormi umožňujú preraďovať na vyšší prevodový stupeň pri nižších otáčkach ako u vozidiel so staršími benzínovými motormi. Za jazdy po rovine preraďujte pri otáčkach okolo 2 000  u naftových motorov a 2 400 za minútu u benzínových motorov (závisí  od typu motora). Zvážte dopravnú situáciu, bezpečnosť a špecifiká vozidla. Jazda 50 km/h na 3. rýchlostnom stupni spotrebuje až o 1 l /100 km paliva viac ako na 5. rýchlostnom stupni.
 • Jazdite plynule! Zvýšte bezpečnú vzdialenosť!  Zväčšite si vzdialenosť pre potrebné rozhodovanie, pri ktorom využijete zotrvačnosť vozidla. Zvýšením bezpečnej vzdialenosti zodpovedajúcej asi 3 sekundám od vozidla idúceho pred vami  optimalizuje možnosť vyrovnať kolísanie rýchlosti cestnej premávky – umožňuje plynulú jazdu s konštantnou rýchlosťou. Najnižšia spotreba je dosiahnutá pri rýchlosti 50 – 70 km/h (podľa typu vozidla), pri zaradenom najvyššom rýchlostnom stupni a nízkych otáčkach. So zvyšovaním rýchlosti exponenciálne rastie odpor vzduchu. Pri jazde 80 km/h môžeme ušetriť až 10 – 30 % paliva v porovnaní s jazdou pri vyšších rýchlostiach. Pri rýchlosti 130 km/h spotrebujeme až o 25 % paliva viac ako pri 115 km/h.
 • Pri zapnutej klimatizácii neotvárajte okná!  Otvorené okná zvyšujú aerodynamický odpor čím zvyšujú spotrebu paliva.  V meste to nevadí, na diaľnici už áno. Do 65 km/h stačí otvoriť okno, nad 65 km/h uprednostnite klimatizáciu alebo ventiláciu.  Okno neotvárajte viac ako 2 cm !
 •  Ak sadá jazdite za dobrého počasia!  Je úspornejšia ako jazda za dažďa či na snehu a ľade. Voda najmä sneh na vozovke zvyšujú odpor odvaľovania pneumatík, čo zvyšuje spotrebu.
 • Vypínajte elektrospotrebiče, ak ich nepotrebujete!   S každými 100 wattmi príkonu sa zvyšuje spotreba o 0,1 l/100 km (napr. ventilátor má príkon cca 170 W, hifi zosilňovač do 400 W).  Zapnuté hmlové svetlomety zvýšia spotrebu okolo 0,2 l/100 km.
 • Využívajte „koridorový“ efekt! Jazdite konštantnou rýchlosťou v prúde dopravy, jazda za autom je úspornejšia ako jazda samostatne, odporu vzduchu je menší. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť vzhľadom na rýchlosť a situáciu .
 • Pri vyšších rýchlostiach zatvárajme strešné okno!  Znížite tým odpor vzduchu a spotrebu.
 • Pri jazde v dopravnej špičke, kolóne si nechajme pred sebou väčší priestor, ktorý umožní plynulejšiu jazdu. Ak vozidlo pred vami spomaľuje, uvoľníte pedál plynu  a udržujte bezpečnú vzdialenosť. Pomocou tejto jednoduchej metódy sa dá pohodlne zvládať   kolísanie rýchlosti v kolóne vozidiel. Predchádzate tím aj nutnosti intenzívneho brzdenia spojeného s plytvaním získanej kinetickej  energie a následnej nevyhnutnosti zrýchľovania po intenzívnom brzdení.  Maximálne využívajte zotrvačnosť vozidla. Minimalizujte brzdenie a opätovné rozbiehanie sa.
 • Minimalizujte jazdu s prívesným vozíkom! Jazda s prívesným vozíkom zvyšuje odpor vzduchu a výrazne zvyšuje odpor odvaľovania pneumatík, jazdná súprava má nápravy vozíka navyše. Prívesný vozík zvyšuje spotrebu približne o jeden l/100km, pri rýchlosti do 90 km/h. Ak sa jazde s vozíkom nedá vyhnúť, minimalizujme rýchlosť jazdy (znížime odpor vzduchu), majte správne nahustené pneumatiky (znížime valivý odpor) a rátajte s väčšou zotrvačnosťou súpravy. Keď jazdíte s prázdnym  vozíkom, sklopte alebo vyberte zadné čelo.
 •  Zásady pri parkovaní
  Spôsob parkovania môže ovplyvniť spotrebu pohonných látok. Znížiť ju môžete nasledovne:
 • V lete ak sa dá parkujte v tieni!  Zabezpečíte tak príjemné prostredie v aute a podstatne sa zníži potreba použitia klimatizácie.
 • Parkujte na periférii!  Parkovanie  ďalej od budovy je  úspornejšie ako manévrovanie blízko vchodu a hľadanie voľné miesto.
 • Vyhýbajte sa nadmernému manévrovaniu! Najekonomickejšie je zaparkovať tak, že len vojdeme na parkovacie miesto a potom môžeme priamo vyjsť a pokračovať v jazde.
 • Pri odchode štartujte nakoniec! – až keď je všetko nachystané (napr. zrkadlá, sedadlo, zapnutý pás, naložený nákup), atď.  Nenechávajte motor pracovať naprázdno.

Správne používanie klimatizácie

Klimatizácia môže zvýšiť spotrebu auta i viac ako o 2 l na 100 km. Preto je dôležité jej rozumné používanie.
Niekoľko tipov, ako môžeme znížiť vplyv klimatizácie na spotrebu:

 • Ak je možné, parkujte v tieni! Slnkom rozhorúčené auto je energeticky náročnejšie schladiť.
 • V lete pred jazdou dobre vyvetrajte! – zníži to teplotu v aute (predovšetkým, keď parkovalo na slnku) a aj potrebu chladenia. Krátko po spustení klimatizácie v prehriatom aute môže spotreba stúpnuť o 2,5 – 4,2 l/100 km.
 • Nepožívajte  klimatizáciu pri krátkych cestách ! – aj tak nestihne vychladiť interiér auta.
 • Nezapínajte klimatizáciu automaticky! , len keď ju skutočne potrebujete. Samotné zapnutie klimatizácie a schladenie interiéru o 1 °C navýši spotrebu o 14 %. Pri vonkajšej teplote 35 °C a chladení na 24 °C sa zvýši spotreba auta až o 38 %.
 • Neotvárajte okná ak používate klimatizáciu! Radšej nastavte ventilátor na strednú rýchlosť počas prvých minút jazdy a zapínajte recirkuláciu. Predídete tým prísunu teplého vzduchu z vonku na začiatku jazdy.
 • Nadmerne neznižujte  teplotu chladenia! Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal presiahnuť 6 °C.  Veľký rozdiel teplôt neúmerne zvyšuje spotrebu, hrozí poškodenie zdravia (prechladnutie, zápaly a pod.).
 •  Vypínajte klimatizáciu pred koncom cesty! –  aby sa nazbieraná vlhkosť dostala von z klimatizačného systému a aby ste ešte využili naakumulovaný chlad bez vplyvu na spotrebu.
 • Pravidelne vykonávajte údržbu klimatizácie!. Pri nových autách a klimatizáciách nie je potrebná údržba počas prvých 4 rokov. Následne sa odporúča raz za 2 roky skontrolovať stratu chladiaceho média. Ak chladivo nie je doplnené, klimatizácia je viac namáhaná a rýchlejšie sa opotrebuje. Ak sa klimatizácia nepoužíva, životnosť sa znižuje. Čistenie klimatizácie je potrebné vykonávať každoročne (výmena filtrov a pod.).
 • Žiadajte informácie! Keď kupujete nové auto, pýtajme sa, aké chladivo je v klimatizácii, aká technológia je použitá, aká bude predpokladaná dodatočná spotreba spôsobená používaním klimatizácie.

1.3  Spôsob a metódy výučby ekošoférovania v našej autoškole

Základným prvkom výuky ekošoférovania sú zásady a princípy ekošoférovania uvedené vyššie v kapitole 1.2 tohto dokumentu a zároveň aktualizované na stránke www.cepta.sk.

Tieto princípy a zásady sú zapracované aj v textoch prednášky, resp. prezentácie s príkladmi z praktického života vodiča.

1.3.1   Základný  kurz  ekošoférovania ako súčasť výuky pre žiadateľov o vodičské oprávnenie /absolventov autoškôl  (začiatočníkov)

Pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškolách bude ekošoférovanie integrovanou súčasťou celého procesu výuky tak teórie ako aj praxe, od prvej hodiny jazdy s inštruktorom po záverečné skúšky. V rámci teórie musia byť zapracované všetky princípy ekošoférovania do učebných osnov, ako aj samostatná min. 45 min. prednáška zameraná na ekošoférovanie a energeticky úspornú jazdu, v prvej polovici výučby teórie. V praktických jazdách sa učia a upevňujú jednotlivé zásady ekošoférovania od začiatku, primerane schopnostiam žiaka. Zvládnutie ekošoférovania, energeticky úspornej jazdy sa hodnotí prvý krát najneskôr pri záverečnej skúšobnej jazde a v teste .

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre začínajúceho vodičov:

 • absolvovanie teórie a praktických jázd, druhá jazda najskôr 3 mesiace po záverečných skúškach z praktickej jazdy;
 • správne zodpovedanie min. 50 % z min. 10 otázok týkajúcich sa ekošoférovania v záverečnom teste;
 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania (ďalej len Protokol jazdy) na úrovni stupňa a lepšie (zo stupnice A-G), prvá jazda sa vykoná do/pri záverečnej jazde záverečnou skúškou, druhá jazda najskôr po troch mesiacoch od zloženia záverečnej skúšky;

Protokole jazdy začínajúceho šoféra inštruktor hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy;
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste;
 • plynulosť jazdy;
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň;
 • využívanie zotrvačnosti vozidla;
 • využívanie brzdnej sily motora;
 • využívanie technického vybavenia vozidla;
 • priemernú spotrebu počas prvej a druhej jazdy,
 • priemernú rýchlosť počas prvej a druhej jazdy,
 • teoretickú znalosť základných pravidiel ekošoférovania.

Certifikát pre začínajúcich vodičov je platný na 3 roky. Do vypršania lehoty certifikátu začínajúceho vodiča, sa môže začínajúci vodič uchádzať o certifikát individuálneho vodiča s absolvovaním kondičného certifikačného kurzu ekošoférovania.


1.3.2  Kondičný certifikačný kurz ekošoférovania pre vodičov s platným vodičským preukazom

Pri certifikácii vodičov s platným vodičským preukazom musia vodiči absolvovať kondičný kurz ekošoférovania v časovom rozsahu min. 1 hod. a 45 min., ktorý obsahuje (v súlade s didaktickým usmernením):

 • úvod, organizačné pokyny;
 • úvodnú, prvú jazdu s inštruktorom v minimálnom rozsahu cca 25 min. pre každého vodiča.

Skúšobný okruh musí zahŕňať jazdu v mestskej premávke (min. 50 % trasy). Jazda vyžaduje automobil s palubným počítačom. Sledujú sa parametre jazdy, a to minimálne priemerná spotreba, priemerná rýchlosť a čas jazdy, optimálne aj doba jazdy pri jednotlivých rýchlostných stupňoch, brzdenie, a pod.(vyžaduje špeciálnu technológiu);

 • prednášku o ekošoférovaní s diskusiou a osvojovaním si učiva (min. 35 min) s informačnými materiálmi pre účastníkov;
 • testovaciu, druhú (príp. tretiu) jazdu identickým okruhom, ako pri úvodnej jazde

a sledovaním identických parametrov, za približne rovnakých podmienok (hustota dopravy);

 • spracovanie údajov, prezentácia výsledkov jázd a ich zhodnotenie;
 • písomný test ekošoférovania v rozsahu min. 10 otázok;
 • vyhodnotenie jednotlivých vodičov s odovzdaním vyhodnoteného Protokolu jazdy.

Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy;
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste;
 • plynulosť jazdy;
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň;
 • využívanie zotrvačnosti vozidla;
 • využívanie brzdnej sily motora;
 • využívanie technického vybavenia vozidla;
 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy,
 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy,
 • teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania.

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre individuálneho vodiča:

 • absolvovanie kondičného kurzu ekošoférovania,
 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min.60%,
 • a környezettudatos vezetési szabványjegyzék C vagy jobb minősítési fokozatának megszerzése

Certifikát pre individuálnych (neprofesionálnych) vodičov je platný na 5 rokov. Predĺžiť platnosť certifikátu individuálneho vodiča je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre individuálneho vodiča.

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre profesionálneho vodiča:

 • a környezettudatos vezetés gyakorlati tanfolyamának abszolválása
 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min.80%,
 • a környezettudatos vezetési szabványjegyzék C vagy jobb minősítési fokozatának megszerzése

Certifikát pre profesionálnych vodičov je platný na 3 roky . Predĺžiť platnosť certifikátu profesionálneho šoféra je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre profesionálneho vodiča.

Nastavenie výsledkov, ktoré máme za cieľ dosiahnuť :

 • a tanfolyamlátogató személy közúti forgalomban történő vezetési vizsgán levő magasabb eredményessége
 • az oktató járművek fogyasztásának csökkentése
 • az oktató járművek kopásának csökkentése
 • a sofőrök ökológiai viselkedésének előremozdítása régiónkban
 1. Eredmények

Dosiahnuté výsledky – jasné a aktualizované informácie o ekošoférovaní, inštruktoroch, tréneroch a menný zoznam úspešných absolventov kurzov ekošoférovania zverejníme na našej web stránke www.autoskola.sk a pribežne ich budeme dopĺňať.


ZÁVER

Zaväzujeme sa napĺňať ďalšie stanovené podmienky certifikácie pre

 • informácie na webovej stránke autoškoly
 • jeden certifikovaný inštruktor; ostatní tréneri / inštruktori v organizácii musia byť zaškolení, resp. certifikovaní do 1 roka;
 • výučba ekošoférovania je zapracovaná v rámci osnov vodičského kurzu autoškoly / firmy tak pre teoretickú výuku ako aj pre praktické jazdy + ponuka kondičného kurzu pre vodičov s platným vodičským preukazom;
 • zásady a princípy ekošoférovania sú zapracované do didaktických a informačných materiálov základnej výuky (napr. pracovný zošit, pracovné listy, zborník prednášok a pod.), ako aj do usmernení pre tréningové, kondičné jazdy, a do záverečných testov;
 • autoškola, firma má vytvorený Protokol jazdy ekošoférovania Certifikát s logom ekošoférovania, vlastným logom a linkom na národný portál ekošoférovania v podľa vzoru Protokolu a Certifikátu (viď vzory);
 • na záver kurzu vypĺňa každý absolvent tzv. Dotazník kvality kurzuktorý hodnotí kvalitu – výuky a tréningových jázd, informačných materiálov, hodnotenie trénerov / inštruktorov, organizačné zabezpečenie, štruktúru kurzu a pod. (viď vzor);
 • Organizácia priebežne vyhodnocuje dotazníky kvality, hodnotenie trénerov a inštruktorov v rámci autoškoly, firmy a každoročne zverejňuje na svojej stránke sumárne vyhodnotenie dotazníkov kvality so zaslaním linku národnému koordinátorovi. Dotazníky kvality za jednotlivé roky a celoročné sumárne vyhodnotenie dotazníkov organizácia archivuje min. 2 nasledujúce roky.
 • zasielanie údajov na Národný portál ekošoférovania – menný zoznam certifikovaných inštruktorov, trénerov, certifikovaných absolventov ekošoférovania s dátumami získania certifikátu, vždy do 10 dní od certifikácie (resp. pri získavaní kódu pre úspešných absolventov);
 • súhlas s kontrolou kvality výuky ekošoférovania národnou, strešnou / koordinujúcou organizáciou, resp. komisiou pre ekošoférovanie. Najneskôr do 30 dní pred realizáciou kurzu zašle organizácia informáciu o čase a mieste konania kurzu ekošoférovania národnému koordinátorovi.

Ďalšie podmienky certifikácie (ich nesplnením môže byť certifikácia pozastavená min. na 1 rok):

– aktívna participácia v národnej, príp. medzinárodnej komore, združení inštruktorov a trénerov ekošoférovania;
– pozitívne hodnotenie kurzov ekošoférovania v sumárnom vyhodnotení Dotazníkov kvality (v prípade negatívneho sumárneho hodnotenia 2 a viac kurzov za sebou môže byť pozastavená certifikácia);
– zverejnenie výročnej správy k plneniu Programu rozvoja ekošoférovania o zavádzaní, rozvoji, výcviku ekošoférovania v autoškole / vo firme min. na stránke firmy (do 3 dní po jej zverejnení zaslanie linku národnému koordinátorovi);

Organizácia pri certifikácii súhlasí s dočasným, podmieneným pozastavením certifikácie do odstránenia nedostatkov na obdobie min. 1 rok, pri opakovanom porušení podmienok s odobratím certifikácie. Nový certifikát môže organizácia získať najskôr 2 roky po jeho odobratí . Platnosť certifikátu pre autoškoly je 3 roky. Pri obnovovaní certifikácie organizácie sa popri personálnych a technických podmienkach bude prihliadať aj na výsledky, dosiahnuté ciele v jej Programe rozvoja ekošoférovania, ktoré bude organizácia zverejňovať v každoročných správach o činnosti.


Použité zdroje

 1. Príručka ekošoférovania pre inštruktorov, CEPTA, 04.09.2015
 2. Certifikácia ekošoférovania. Šoféri, inštruktori, autoškoly, tréningové firmy a flotilové firmy – 2015, CEPTA, verzia k 07.10.2015
 3. www.ecodrive.org/en/home/usporna_jizda_koncept.htm
 4. www.ecodrive.cz
 5. auto.idnes.cz/autoskola-idnes-cz-usporne-jizdy-1-nevytacejte-motor-p00-/automoto.aspx?c=A070503_173102_automoto_fdv
 6. auto.pravda.sk/poradna/clanok/5892-jedenast-rad-ako-usetrit-palivo/

 

hu_HUMagyar