Balík Služieb

Služba individuálna  –  prístup pre individuálneho klienta: 8 Eur/4 mesiace

V tomto balíku služby získa každý individuálny záujemca neobmedzený prístup k všetkým obsahom portálu elearning.autoskola.sk vrátane cvičných a skúšobných testov.
Prístup je platný od dátumu zaslania inicializačného e-mailu administrátorom po dobu 4 mesiacov.
Zásady použitia a podmienky použitia nájdete v sekcii >> Zásady a podmienky použitia

Spôsob platby: úhrada predfaktúry (faktúry)

Služba autoškola – prístup pre autoškoly a ich frekventantov: 10 Eur +  50 centov žiak/mesiac

V tomto balíku služby získa každý Vami zaregistrovaný žiak vašej autoškoly neobmedzený prístup všetkým obsahom portálu elearning.autoskola.sk vrátane cvičných a skúšobných testov, majiteľ a inštruktori  majú aj  prístup do riadeného dohľadu nad výučbou žiakov. Pri objednaní tohto balíku služby má prístup toľko žiakov vašej autoškoly, koľko ich do systému zadáte, v závislosti od počtu predplatených prístupov (licencií žiakov).  Prostredníctvom služby riadeného vyučovania majiteľ alebo inštruktori môžu na portáli aktivity prideleného žiaka sledovať.
Širší popis ako funguje riadená výučba s dohľadom nájdete v sekcii >> Riadená výučba s dohľadom a zásady a podmienky použitia nájdete v sekcii >> Zásady a podmienky použitia

Spôsob platby: dohodou

Viac informácií: Vojtech Jurík, tel . 0903 462 243, 0905 462 244, e-mail: elearning@autoskola.sk

sk_SKSlovenčina