Výcvik vodičov

Nemáte ešte predpísaný vek? V Autoškole Jurík môžete začať kurz na získanie vodičského preukazu, skupiny B už ako 16-ročný. Vodičský preukaz Vám bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17. roku života.

Máte niekoľko možností:

 • on-line prostredníctvom nášho on-line formulára 
 • telefonicky na 0905 462 244, 0903 462 243, 0903 785 166
 • osobne na Z. Kodálya 769/29 v Galante v úradných hodinách alebo na jednotlivých prevádzkach v deň začatia kurzov

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú : Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Od januára 2008 môžete získať vodičské oprávnenie len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov. Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Obe prebiehajú podľa učebnej osnovy vodičských kurzov a vyhlášky č. 45/2016, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Teória

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú spravidla 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy upresní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlokurze klient absolvuje hodiny teórie individuálne.

 • pravidlá cestnej premávky
 • konštrukcia a údržba vozidla
 • teória vedenia vozidla
 • zásady bezpečnej jazdy
 • záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Praktický výcvik

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na autocvičisku, praktické jazdy v cestnej premávke a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:

 • oboznámenie sa s vozidlom
 • autotrenažér
 • praktické jazdy na atocvičisku
 • individuálne jazdy v cestnej premávky a praktickú údržbu

Po absolvovaní všetkých predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, budete pripravený na záverečné skúšky a výcvik je oficiálne ukončený.

sk_SKSlovenčina