Obsah výcviku skupiny B

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Výcvik na skupinu B sa skladá z 32 hodín teoretického výcviku

4 hodiny
Výcviku na automobilovom trenažéri

4 hodiny
Výcviku na autocvičisku

24 hodín
Výcviku praktickej jazdy v cestnej premávke

6 hodín
Flexibilný počet vyučovacích hodín (Výcvik v cestnej premávke alebo na autocvičisku)

1 hodina
Praktickej údržby

 

1 výcviková hodina trvá 45 minút.
Naraz absolvujete 2 alebo 3 výcvikové hodiny vo vedení vozidla.

sk_SKSlovenčina