레빗 무료

Obsah výcviku skupiny B

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského
oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku 다운로드.

Výcvik na skupinu B sa skladá z 35 hodín teoretického výcviku

1 hodina
Oboznámenie s vozidlom

6 hodín
Výcviku na automobilovom trenažéri

31 hodín
Výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke

3 hodiny
Praktická údržba

1 výcviková hodina trvá 45 minút 꽃보다남자.
Naraz absolvujete 2 alebo 3 výcvikové hodiny vo vedení vozidla.