Kurz prvej pomoci


K získaniu vodičského preukazu je potrebné absolvovať kurz prvej pomoci kedykoľvek počas trvania výcviku.

Autoškola Jurík Vám zabezpečí realizáciu kurzu prvej pomoci v priestoroch autoškoly.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvuje kurz prvej pomoci v trvaní približne osem vyučovacích hodín (45 min.). Kurz vykonávajú inštruktori kurzu prvej pomoci.

Po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci vydá osvedčenie účastníkovi kurzu potvrdenie.