Register ekošoférov
Dátum zápisu Titul Meno Priezvisko Obec Kraj Dátum získania certifikátu Pridelený kód Kategória Tréner Kód trénera Autoškola/organizácia