Dvojjazyčné DVD so záverečnými testami ZDARMA!

Čo ponúkame?


 • Kurzy a skupiny

  Skupiny AM, A1, A2 a B, rýchlokurzy s možnosťou individuálnych konzultácií s vyučujúcim.

  Čítaj viac...
 • Ekošoférovanie

  Úsporná jazda, nízka spotreba pohonných hmôt (do 20%) a šetrne voči životnému prostrediu.

  Čítaj viac...
 • E-learning

  Online vzdelávanie, rýchla, moderná a výučba, online situácie, testy a teória, vzdelávanie na úrovni.

  Čítaj viac...
 • Študijný materiál

  ABC Inštruktora, princípy a zásady úspornej jazdy, pravidlá cestnej premávky a mnoho iných.

  Čítaj viac...

Poskytujeme kurzy pre skupiny


 • Skupina A1

  380 €

  Od 16 rokov

  motocykel

  objem motora do 125 cm3

  ZVOĽ KURZ
 • Skupina A2

  400 €

  Od 18 rokov

  veľký motocykel

  výkon do 35 kW

  ZVOĽ KURZ
 • Skupina AM

  300 €

  Od 15 rokov

  malý motocykel

  objem motora do 50 cm3

  ZVOĽ KURZ
 • Skupina B

  620 €

  Od 17 rokov

  osobný automobil

  výhodné ceny pre študentov

  ZVOĽ KURZ

Často kládené otázky


Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete začať už ako 16-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17-teho roku života. Nakoľko takýto kurz trvá cca. 10 – 12 týždňov a preto odporúčame začať kurz približne 3 - 4 mesiace pred dovŕšením predpísaného veku.

Do autoškoly sa môžete prihlásiť on-line alebo osobne. Kontaktujte nás!

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú: Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá (Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia) dostanete pri zápise do kurzu v autoškole!

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov.

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlo kurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na atocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.